DISPOZIŢIA nr.6 din 22 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

ACTUAL

În conformitate cu art.22 din Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art.2 din Hotărârea Parlamentului nr.49/2021 privind declararea stării de urgență, pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPUNE:

1. Prin derogare de la art.6 din Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, valabilitatea autorizațiilor de electrician autorizat, a autorizațiilor cu privire la laboratoarele electrotehnice și a taloanelor de autorizare la grupa de securitate electrică, care au expirat sau care urmează să expire pe perioada stării de urgență, se prelungesc până la expirarea stării de urgență.

2. Se abrogă, începând cu 26 aprilie 2021, subpct. 4.1–4.3 din Dispoziția nr.1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

3. Se permite, începând cu 26 aprilie 2021, reluarea procesului educațional, cu prezența fizică a elevilor/studenților din învățământul profesional tehnic și superior, pentru realizarea stagiilor de practică, orelor practice și a sesiunilor de evaluare care nu pot fi efectuate la distanță, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și controlul infecției COVID-19.

4. Se admite reluarea:

4.1. din 26 aprilie 2021 – a acțiunilor culturale desfășurate în aer liber de către instituțiile teatrale acreditate de Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării, cu respectarea măsurilor de sănătate publică de prevenire şi control al infecției COVID19;

4.2. din 2 mai 2021 – a acțiunilor culturale desfășurate în aer liber de către instituțiile teatral-concertistice și de cinema acreditate de Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării, cu respectarea măsurilor de sănătate publică de prevenire şi control al infecției COVID-19;

4.3. din 2 mai 2021 – a activităților cu prezența spectatorilor în incinta instituțiilor teatral-concertistice la capacitate de până la 30% din numărul de locuri, cu respectarea strictă a măsurilor de sănătate publică de prevenire şi control al infecției COVID-19.

5. În perioada 25 aprilie – 11 mai 2021, activitatea cultelor religioase ce ține de organizarea întrunirilor cu caracter religios, oficierea slujbelor şi a rugăciunilor cu caracter colectiv, a serviciilor divine sau a altor evenimente tradiţionale religioase se va desfășura în exteriorul lăcașurilor de cult (în aer liber), cu menținerea distanței fizice de 1,5 metri între persoane și cu respectarea măsurilor de prevenire şi control al infecției COVID-19.

6. Perioada de beneficiere de ajutor de șomaj, stabilit în condițiile pct. 6.2 din Dispoziția nr. 2 din 8 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, nu se include în stagiul de cotizare.

7. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

8. Prezenta dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

sinteza.org

Lasă un răspuns