TIMPUL.MD a publicat o investigație FALSĂ? Drept la replică pentru Valeriu Guzun

ACTUAL

La data de 8 aprilie, anul curent, portalul de știri Sinteza.ORG a preluat o investigație de la site-ul Timpul.md. O investigație care s-a dovedit a fi falsă, or cel puțin asta reiese din informația transmisă portalului nostru de știri de către administratorul S.R.L. „GUZUN V.E.” – Valeriu GUZUN.

În investigația care deja a fost eliminată de pe Timpul.md, se relata despre raportul auditului conformității asupra organizării, realizării și supravegherii parteneriatelor public-private încheiate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Științe a Moldovei, UAT mun. Chișinău și entitățile din subordine, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 7 din 26 februarie 2016, iar potrivit conținutului Raportului enunțat și potrivit Timpul.md, se constata o activitate nu tocmai legală a cet. Valeriu GUZUN, realizată prin intermediul companiilor sale, prin implementarea de către acesta a unor scheme în vederea dobândirii în mod fraudulos și abuziv a dreptului de proprietate asupra mai multor bunuri imobile, situate pe terenuri publice.

TIMPUL.MD a publicat o investigație FALSĂ? Drept la replică pentru Valeriu Guzun
TIMPUL.MD a publicat o investigație FALSĂ? Drept la replică pentru Valeriu Guzun

Astăzi, 21 aprilie, redacția Sinteza a recepționat o scrisoare, în care Valeriu GUZUN își exprimă dezacordul privind informația publicată de Timpul.md și preluată de alte site-uri media, inclusiv Sinteza.ORG.

În scrisoarea recepționată de către redacția noastră, se menționează că de fapt Curtea de Conturi a constatat careva neconformități, iar asupra neconformităților urmează să se expună instituțiile abilitate conform competenței. Până în prezent, nici una din autoritățile indicate sau alte instituții abilitate nu s-au expus pe marginea constatărilor pentru că acest proces este unul complex și necesită timp. Însă, sursa de informarea în masă (Timpul.md), nefiind familiarizată cu situația de fapt, fără a cunoaște clauzele contractului de PPP, fără a examina informația pertinentă referitor la problema analizată, i-a declarat infractori pe persoana fizică GUZUN Valeriu și persoana juridică S.R.L. „GUZUN V.E.”, totodată ducând în eroare opinia publică, dar și autorii altor portale de știri care au preluat materialul integral cu indicarea sursei sus-menționate.

Totodată, în scrisoare se mai menționează că atât persoana fizică GUZUN Valeriu cât și S.R.L. „GUZUN V.E.” au fost supuse unui atac mediatic, defăimător, prin publicarea articolului analizat, fapt care în consecință lezează onoarea și demnitatea acestora

Odată cu cele expuse mai sus, redacția Sinteza.ORG exprimă scuzele de rigoare față de persoana fizică GUZUN Valeriu cât și S.R.L. „GUZUN V.E.”, pentru răspândirea informațiilor neverificate, preluate de la portalul de știri Timpul.md, prin care am lezat NEINTENȚIONAT demnitatea și onoarea persoanelor și companiilor menționate în articol.

sinteza.org

Lasă un răspuns