Peste 2000 de cereri au fost depuse online în prima zi de înscriere în clasa I

ACTUAL

Circa 2300 de cereri au fost depuse online în prima zi de înscriere în clasa I a copiilor din capitală. Înscrierea se face prin intermediul platformei http://www.escoala.chisinau.md.

Potrivit datelor Primăriei municipiului Chișinău, în acest an, înscrierea copiilor în clasa I se va desfășura în două etape: 01.04.2021 – 11.06.2021 – etapa I și 14.06.2021- 30.08.2021 – etapa a II-a.

Înregistrarea se face online, gratuit, pe platforma http://www.escoala.chisinau.md care  poate fi accesată și de pe platforma https://educatieonline.md.

Toate cererile vor fi analizate în ordinea în care au fost depuse. În prima etapă vor fi analizate cererile care corespund cerințelor enunțate: împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani și corespunderea instituției de învățământ cu adresa de reședință. Cererile care nu se încadrează pentru I-a etapă, vor fi transferate pentru etapa ulterioară.

Inițial, părinții completează cererile de înscriere a copiilor în clasa întâi cu anexarea copiilor de pe următoare acte: cererea de înscriere; copia buletinului de identitate al părintelui/reprezentantului legal al copilului; copia certificatul de naștere al copilului.

Totodată, la începutul anului de studii 2021, pentru dosarul elevului, părintele va prezenta instituţiei de învățământ: fișa medicală; 2 fotografii ale copilului (mărimea 3 x 4cm); raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare la finele grupei pregătitoare.

Evaluarea psihologică a copiilor va fi efectuată de către specialiştii din cadrul Centrului psiho-socio-pedagogic al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport, conform programărilor preventive la numărul de telefon: 022- 270-667.

sinteza.org

Lasă un răspuns