Peste o mie de blocuri locative din Chișinău au fost deja conectate la încălzire

ACTUAL

Circa 50% dintre consumatorii Termoelectrica au fost conectați la încălzire, la solicitare.

Termoelectrica a conectat la încălzire circa 2200 de obiecte din cele 4400 racordate la sistemul centralizat de termoficare.

Conform solicitărilor gestionarilor fondului locativ, Termoelectrica a conectat până acum la încălzire:

  • 1661 blocuri locative;
  • 141 grădinițe;
  • 114 școli;
  • 39 instituții medicale
  • 11 instituții superioare de învățământ;
  • 64 case particulare
  • 116 agenți economici.

După conectarea clădirilor la încălzire, fiecare gestionar are posibilitatea să micșoreze debitele sau să sisteze agentul termic în funcție de confortul termic necesar din clădire, conform temperaturii aerului exterior și doleanțele locatarilor.

Locatarii blocurilor locative care beneficiază de Încălzire Centralizată Autonomă, datorită contractului tripartit, semnat direct cu furnizorul, și deținerea propriului contor de energie termică, pot porni oricând încălzirea, de sine stătător, în cazul unor temperaturi joase, și își pot regla consumul conform necesităților.

sinteza.org

Lasă un răspuns