DOC// A încercat să deposedeze într-un mod fraudulos, statul de pământ. Ce schemă a folosit cetățeanul implicat

ACTUAL

Un raport interesant a fost publicat pe site-ul Curţii de Conturi. La concret, este vorba despre Raportul auditului conformității asupra organizării, realizării și supravegherii parteneriatelor public-private încheiate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Științe a Moldovei, UAT mun. Chișinău și entitățile din subordine, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 7 din 26 februarie 2016.

Potrivit conținutului Raportului enunțat, se constată o activitate nu tocmai legală a cet. Valeriu Guzun realizată prin intermediul companiilor sale, prin implementarea de către acesta a unor scheme în vederea dobândirii în mod fraudulos și abuziv a dreptului de proprietate asupra mai multor bunuri imobile (construcții de învățământ și educație), situate pe terenuri publice.

Potrivit Raportului enunțat, condițiile propuse de inițiere a Parteneriatului Public Privat au presupus darea în locațiune a complexului școlar, cu asigurarea de către potențialul investitor a lucrărilor de reparație capitală și a dotării corespunzătoare a elementelor de infrastructură ale acestuia, iar în calitate de plată pentru arendă, partenerul public a propus asigurarea investiției pentru executarea lucrărilor de reconstrucție a complexului preșcolar din mun. Chișinău, str. Nicolae Costin 63/3 (fosta grădiniță nr.166).

Ca urmare, Comisia a stabilit că oferta asociației persoanelor juridice (formată din SRL „Guzun V.E.”, Asociația Obștească Instituția Privată de Învățământ Preșcolar „Grădina Secretă” și Gospodăria Țărănească „Moara lui Ion Guzun”), a fost una dintre cele mai avantajoase, ce întrunea condițiile necesare, acumulând un punctaj de 458 puncte, fiind prin urmare aleasă câștigătoare.

Însă, potrivit constatărilor auditorilor din cadrul Curții de Conturi una din cerințele privind oferta financiară este că ofertantul urma să demonstreze că are acces la/sau dispune de active lichide, negrevate, linii de credit și de alte mijloace financiare suficiente pentru a satisface investiția și fluxul de numerar operațional. Totuși, acest criteriu nu a fost luat în considerație, acesta fiind unul dintre cele mai importante criterii care atestă capacitatea finanțării proiectului, la evaluarea ofertelor, au fost incluși doar indicatorii tehnici , în baza cărora a și fost evaluată oferta.

DOC// A încercat să deposedeze într-un mod fraudulos, statul de pământ. Ce schemă a folosit cetățeanul implicat

Analizând documentele anexate la oferta depusă de către Asociația Persoanelor Juridice, constatăm că SRL „Guzun V.E.” nu dispunea de activele necesare, iar companiile nu reflectau posibilitatea finanțării în totalitate a activităților investiționale (minimum 79,76 mil. lei – potrivit Studiului de fezabilitate), fapt ce atestă o manipulare frauduloasă pe marginea datelor prezentate.

În acest context, menționăm că, în calitate de fondator al SRL „Guzun V.E.” și Asociația Obștească Instituția Privată de Învățământ Preșcolar „Grădina Secretă”, se prezintă dl. Valeriu Guzun.

În pofida circumstanțelor expuse, chiar dacă SRL „Guzun V. E.” și Asociația Persoanelor Juridice nu corespundeau criteriilor enunțate, la data de 02.05.2017, a fost încheiat Contractul de Parteneriat public-privat.

Prin urmare s-a atestat că, Valeriu Guzun, a avut intenția de a-și realiza interesele personale, iar scopul urmărit de către acesta la realizarea asocierii este – inducerea în eroare a autorităților statului, în vederea prezentării unei informații false drept adevărate, pentru a-și promova oferta și a oferi unele garanții, care de fapt nu există.

Prin urmare, companiei „Guzun V.E.” SRL i-au fost transmise în posesie Complexul preșcolar din mun. Chișinău, str. Nicolae Costin 63/3 (grădiniță nr.166), cu suprafața de 3918,9 m2 și terenul cu suprafața totală de 1,1713 ha.

Totodată, i-au fost transmise în folosință și exploatare Complexul școlar Stamati (Școala medie nr.85 din str. Constantin Stamati nr.10), construcții cu suprafața totală de 4401,4 m2 și terenul cu suprafața de 1,326 ha.

Reieșind din cele expuse, Valeriu Guzun, a înregistrat dreptul de proprietate privată a companiei „Guzun. V. E.” SRL asupra imobilelor sus menționate, construite pe teren proprietate publică a municipiului Chișinău. Aceasta în condiţiile în care dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile enunțate, urma să fie înregistrat ca proprietate publică, cu notarea dreptului de folosință de către partenerul privat SRL „Guzun V.E.” pe perioada parteneriatului public-privat.

Dobândind dreptul de proprietate asupra imobilelor enunțate în mod ilegal, fraudulos, compania „Guzun. V. E. ” SRL și-a continuat acțiunile ilegale prin înstrăinarea bunului imobil în anul 2020 companiei SRL „GREEN CONSTRUCT COM”, iar ulterior Instituției Private Liceul „Da Vinci”, fără o notificare în favoarea partenerului public.

Reieșind din cele expuse, Valeriu Guzun a prejudiciat statul, inclusiv prin dobândirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile sus prenotate, ignorând și încălcând fraudulos normele legale, fapt ce conduce la pierderea dreptului de proprietate a statului asupra terenului pe care se află clădirile nou construite, atribuite îm mod samovolnic în proprietate companiei „Guzun. V.E. ” SRL.

Raportul Curţii de Conturi este mai mult decât clar. CCRM şi-a făcut datoria, demascând o schemă ilegală implementată în detrimentul statului. Acum întrebările sunt: Ce va urma? Se vor autosesiza instituţiile abilitate ale statului? Va fi restabilit dreptul de proprietate al partenerului public? Vor fi sancţionate persoanele vinovate? Întrebări sunt multe, iar tema e interesantă, de aceea o vom urmări în continuare.

Sursa: Timpul

sinteza.org

Lasă un răspuns